• evy435

'Geduldig en receptief in het leven staan, biedt meer kans op evenwicht'


Er zijn twee manieren van wandelen. Bij de eerste weet de wandelaar welk doel hij op het oog heeft en legt hij zijn traject vast. Eens op pad droomt hij, maar af en toe checkt hij of hij de goede weg volgt. Heel anders vergaat het de wandelaar die tijdens zijn tocht meer aandacht schenkt aan wat in hem en rondom hem gebeurt. Uiteindelijk komt hij niet aan waar hij gepland had, maar bereikt hij iets nieuws.


De tweede manier is een metafoor voor het Chinese begrip wu wei (vrij vertaald: 'niet doen'). In dit taoïstische begrip schuilt volgens mij een enorme kracht, waar men in onze westerse bedrijfswereld meer aandacht aan zou moeten besteden. Niet enkel bedrijfsdoelstellingen bepalen, tussentijds evalueren om na te gaan of men op de goede baan zit, maar ook ontvankelijk zijn voor wat onderweg in jezelf als ondernemer en rondom je plaatsvindt.


Het afgelopen jaar heeft mij doen beseffen dat tunnelvisie geen juiste methode is voor groei. Ondernemerschap dat louter gebaseerd is op vastgelegde objectieven en strenge controle is zelfs nefast voor groei. De kunst van het leidinggeven en ondernemen bestaat in de moeilijke combinatie van twee werkwijzen: weten waar men naartoe gaat, maar ook receptief blijven voor inspraak van belanghebbenden zoals bijvoorbeeld medewerkers, zelfs als dit tot koerswijzigingen leidt.


Als Business coach richt ik mij tot ondernemers en bedrijfsleiders. In mijn job is het van groot belang het wu wei-principe te volgen. In de eerste plaats leef en werk ik vanuit vertrouwen. Ik vertrouw erop dat er bij mijn klant telkens een kiem aanwezig is, waardoor hij of zij uiteindelijk zelf in actie komt. Niet zelf oplossingen bieden, niet betuttelend optreden, maar aandachtig luisteren, zwijgen en op een subtiele manier ingrijpen, zodat de persoon in kwestie tot een eigen oplossing komt.


Ik vertrouw erop dat niet alles dankzij mij, maar ook buiten mij om goed zal aflopen, doch treed ik soms op met kleine subtiele ingrepen. Aard van het beestje zeker.